Boken kan du bestille fra Org.forlag/You may order the book from Org.publishing:

PB 6563 Rodeløkka
0501 Oslo, Norway
tel: +47 22805672 fax: 22805471
mailto: office@orgdot.com