For informasjon om KSYS, kan du gå til www.ksys.no.

 

For kundestøtte til KSYS / SWFIT2 ber vi deg om å benytte følgende mailadresse:
KSYS-kunder: support@ksys.no
Andre kunder: support@orgdot.no

For annen informasjon om våre tjenester kontakt oss på gunnar@orgdot.no.
Vi kan også nås på telefon +47 22 80 56 72.

Kontoradresse: Christian Krohgsgt. 32, 3. etg. 

Postadresse: Orgdot as, Pb. 2193 Grunerløkka, 0505 Oslo,

 

 

Søker du informasjon om Swfit og Ksys kan du også besøke deres hjemmesider:

    

 klikk her for de gamle orgdot-sidene